Версия для слабовидящих

ЖАДНАМА Тұрмыста қолданылатын газдың өрт қа уіпсіздік ережелері

Жылыту пештерінен шыққан түтінге улану жағдайларының 70%мұржаның
талапқа сай болм уынан немесе дұрыс жұмыс істемеуінен болады. Осындай
қайғылы жағдайларға жол бермеу үшін тұрғыңдардың алдымен қырағы болып
төмендегі ережелерді мұқият есте сақтағандары жөн:
Үйге (пəтерге, саяжайға)өздігінен газ тартуға, газ жабдығын орнатуға, газ
құралдары мен тығын арматурасын а уыстураға жəне жөндеуге тыйым салынады
мұндай жұмыстарды білікті мамандар ғана нормалар мен ережелерге сəйкес
жүргізе алады;
Газ жабдықтарына техникалық қызмет көрсететін мамандар кірпіштен салынған
мұржаларды тоқсанына бір рет тазалайды, ал əк пен цеметтен жасалған жəне
металл мұржаларды жылыны бір рет жылыту кезеңінің алдында тазалайды;
Жылыту құралдарын қосардың алдыңда міндетті түрде мұржаның түтін тартуын
тексереді;
Жеке үйлерде мұржа қатып қалма уы үшін қысқы уақытта оны ора у керек;
Іске қосылған мұржаны кірпішпен, сондай-ақ мұржадағы жапқышпен жабуға
болмайды;
Мұржаның бас жағына құс ұя салма уына, сондай-ақ жа уын-шашын тамба уына
орайластырылып жасалуы тиіс;
Газдандырылған пештер мен мұржалардың қала уы, сылағының тығыздығы
өзгерген (жарықтар пайда болған)кезде пайдалануға болмайды. Мұржаларда
жəне су жылытқыштың түтін шығаратын құбырларында өзбетінше қосымша
шиберлер орнатуға тыйым салынады;
Терезе (фрамуга, жалюздер мен желдеткіш арналары жабық болса мұржаларда,
желдету арналарында жəне ванна бөлмесінің есігі астында түтін тартатын қуыс
болмаған жағдайда газ құралдарын қолдануға болмайды.
Г аз өнімдері толық жанбаған жағдайда, адам ағзасына зиян келтіретін
тұншықтырғыш газ пайда болады!
Г аз қолдану кезінде қа уіпсіздік ережелерін бұзсаңыз, Сіз өзіңізге ғана емес,
өзгелерге де қа уіп төндіресіз!
Г аз жабдықтарын немесе жылыту пештері орналасқан бөлмелердің терезелерін
түнгі уақытта жабық қалдармаңыз, газ құралдары орнатылған жерді демалатын
жəне ұйықтайтын бөлме ретіңде пайдаланбаңыз!
ӨЗІҢІЗ ДІ ЖƏНЕ ЖАҚЫН АДАМДАРЫҢЫЗ ДЫҢ
ӨМІРІН САҚТАҢЫЗ!
Жамбыл облысы ТЖ департаменті
Өрт қа уіпсіздігі саласындағы бақыла у жəне профилактикалық қызмет басқармасы